SVR - Stichting Vrije Recreatie
Aanmelden | Inloggen

De Stichting Vrije Recreatie streeft ernaar dat de privacy van een ieder die haar website bezoekt of van haar diensten gebruik maakt gerespecteerd wordt. Met verkregen persoonsgegevens zal de Stichting Vrije Recreatie dan ook zeer zorgvuldig omgaan.


Identiteit en contactgegevens Stichting Vrije Recreatie


Naam: Stichting Vrije Recreatie

Adres: Broekseweg 75-77, 4231 VD Meerkerk

Telefoonnummer: 0183-352741

E-mailadres: info@svr.nl

Kamer van Koophandel-nummer: 41119956


Gebruik en bewaren gegevens

U kunt deze website anoniem bezoeken. Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van de Stichting Vrije Recreatie, vragen wij (onder andere) om uw naam, emailadres en/of uw telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst.

Wanneer wij diensten- en/of producten bij u aan huis leveren, hebben we uiteraard tevens uw adresgegevens nodig. Ook kijken we naar uw IP-adres, zodat we uw voorkeuren kunnen onthouden en u van passend advies kunnen voorzien.

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.


Waarom

De Stichting Vrije Recreatie verwerkt uw persoonsgegevens voor navolgende doeleinden:

Donateurs:

voor verzending van onze zomer- en winterinfo en donateurspassen;

om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;

om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;

Deelnemers:

voor verzending van onze zomer- en winterinfo en donateurspassen;

om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening;

om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst;

om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;

om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening;


Hoe lang

De Stichting Vrije Recreatie zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.


Delen

De Stichting Vrije Recreatie verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst waarin eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.


Links

Deze website kan links naar andere websites en diensten bevatten. De Stichting Vrije Recreatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.


Inzien, aanpassen, verwijderen

U hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen op 0183-352741, e-mailen op info@svr.nl of laat het ons weten per post.


Beveiliging

De Stichting Vrije Recreatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met de Stichting Vrije Recreatie of via ons e-mailadres info@svr.nl


U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)


Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Cookiebeleid/statistiek

Om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers en de dienstverlening te verbeteren, verzamelen en analyseren wij informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Wij analyseren deze gegevens ten behoeve van trends en statistieken. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. De cookies bestaan uit een standaard internet technologie die geen personen identificeren en slechts computers herkennen. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het u gemakkelijk te maken op de website van de Stichting Vrije Recreatie.

Accepteer de cookies om gebruik te kunnen maken van svr.nl. U kunt meer lezen over onze cookies in ons privacy statement. U kunt er ook voor kiezen om gedeeltelijk cookies te accepteren, klik dan op 'wijzig cookies'